Het bedrijf

Onze deskundigen staan tot uw beschikking voor al uw soorten expertise

Een automobieldeskundige is een professional die de expertise in de ruime zin van het woord, van voertuigen verricht.

De auto-expert oefent dit beroep geregeld en onpartijdig uit als zelfstandige of loontrekkende.

De automobieldeskundigen van ons expertisekantoor, Experts Auto, voeren de volgende taken uit, voor rekening van derden:

expertise-auto
 • voertuigen evalueren en nagaan of zij in overeenstemming zijn met de wetten en verordeningen, alsook of de identificatiegegevens en de beschrijving van die voertuigen met de werkelijkheid overeenkomen;
 • alle onderzoek en analyses van technische aard verrichten, teneinde de omstandigheden en de oorzaken te bepalen van de ongevallen waarin één of meer voertuigen betrokken zijn geweest, zodat de aansprakelijkheid voor die ongevallen kan worden vastgelegd;
 • bepalen in hoeverre de voertuigen zijn aangetast door slijtage, schade, gebrek en averij, alsook welke werkingsgebreken zij vertonen;
 • bepalen waaraan de in het vorige punt opgesomde tekortkomingen te wijten zijn;
 • ramen welk materieel nadeel de voertuigen door de schade hebben geleden;
 • bepalen hoeveel en welke herstellingswerken nodig zijn om het voertuig in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, alsook de kostprijs ramen van die herstellingswerken en nagaan of ze naar behoren zijn uitgevoerd;
 • technisch inschatten of de immobilisatie van een voertuig gegrond is en de duur ervan bepalen;
 • een met redenen omkleed verslag opstellen over de uitvoering van de toegewezen opdracht.

Enkel Automobieldeskundigen die ingeschreven zijn op de lijsten van het I.A.E. – Instituut van de Auto-Experts – kunnen en moeten aangeduid worden voor het uitvoeren van expertises. Al onze deskundigen zijn lid van het Instituut, lid van UPEX en erkend door Assuralia.

Wie kan een automobieldeskundige aanstellen?

 • de eigenaar van het voertuig
 • de rechtbank
 • meestal gaat het echter om een tussenkomst op verzoek van een verzekeringsmaatschappij

Wanneer?

Bij een geschil:

 • met de gelaste deskundige,
 • met de hersteller,
 • met de fabrikant,
 • in verband met de verantwoordelijkheden.