Accidentologie en onderzoek

Onze expertises in accidentologie en onderzoek

Wanneer de verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn vastgesteld of wanneer één van de partijen zijn verantwoordelijkheden betwist, wordt ons expertisekantoor, Experts Auto, regelmatig gemachtigd om onderzoeken naar accidentologie uit te voeren.  

We voeren vervolgens onder andere verschillende rem- en acceleratietests uit. We gebruiken ook computersimulaties om het ongeval te reconstrueren op basis van bepaalde technische elementen. 

Onze deskundigen beschikken over alle benodigde hulpmiddelen om een onderzoek uit te voeren op basis van de elementen uit het dossier. Al deze parameters worden gebruikt om de oorzaken en verantwoordelijkheden van een ongeval te bepalen.